Tezgah Sınıfı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Kartlar >

Tezgah Sınıfı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Aynı nitelikte ve aynı işi yapabilen tezgahları sınıflandırmak (gruplandırmak), tezgah yükleme işlemlerinde sınıfa bağlı tezgahlar arasında yükleme yapabilmek ve tezgah sınıfındaki tezgahlara bağlı makinaları izlemek için tezgah sınıfı kullanılmalıdır.

Tezgah Sınıfı kartına Likom Gusto ERP yazılımının Üretim Modülü altındaki Kartlar menüsünden ulaşılır. exp_collapse

Tezgah sınıf kartı açmak zorunlu değildir.

 

tog_minusTezgah Sınıfı Kartı

Tezgah Sınıfı Kartı menüsü açıldığında ekranda var olan kartlar listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

     

 

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

İşlemler menüsüne ait ilk sekme "Genel" sekmesidir.

 

Üst Tezgah: Eğer Tezgah Sınıfı kartı bir başka tezgaha bağlı ise burada o tezgahın bağlı olduğu üst tezgahın "Kodu" ve "Adı" görüntülenecektir.

uretim_tezgahsınıfıgenelsekme

 

Tezgah: Tezgah kartına kodunun ve adının verildiği alandır. "Kodu" alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Likom Gusto ERP yazılımı tarafından da en son açılmış olan tezgah kodunun bir üst kodu verilir.

uretim_genelsekmetezgahkodu

 

tog_minus_sev2Direk Maliyetler Sekmesi

 

İşlemler menüsüne ait ikinci sekme "Direk Maliyetler" sekmesidir. Direk Maliyetler sekmesinde tezgah sınıfındaki tezgahların maliyet bilgileri girilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bu sekmede makinaya bağlı değişken ve sabit maliyetler ilgili alanlara girilir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

 

Muhasebe Kodları sekmesinden, tanımlanan tezgah sınıfı kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Hesap Kodunu Üst Satırdan Kopyala: Bir üst satıra ait hesap kodunun içinde bulunulan satıra program tarafından yazılması için bu düğmeye tıklanmalıdır.

Hesap Kodunu Takip Eden Satırlara Kopyala: Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Aksi taktirde program, "Buradan sonrasını doldurmak için dolu bir alanı seçiniz." uyarısını verir.

Herhangi bir satır seçilerek, "Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili "Adlar","Notlar","Ek Alanlar","İşaretler",Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.