Üretim Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Üretim Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Likom Gusto ERP Üretim Yönetimi Yazılımı ile zamanında, istenen kalite ve miktarda üretim yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü üretim planı oluşturma, revize etme, üretimi gerçekleştirme faaliyetleri ve kaynakların takibi  sağlanır.

 

Likom Gusto ERP Üretim Yönetimi Yazılımı ile,  üretim esnasında yaşanabilecek birçok maliyet ve verim kaybının önüne geçilmektedir.

Uretim_main

 

 

Çoklu Rota Kullanımı,

Manuel, Makina, Fason Operasyon Tanımları,

Günlük Atölye Planlama,

İşemri/Operasyon Ayrıntılandırma,

Toplu Üretim Tamamlandı Bildirimi,

Kapasite İzleme,

MPS Dönemleri ,

CRP ve MRP Fonksiyonları ile Etkin Üretim Yönetimi,

Operasyon Bazlı Fire Takibi,

Tezgah Duruşlarının İzlenmesi,

 

Kartlar

İş Emri