Üretim Talebi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi >

Üretim Talebi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Üretim Talebi,

 

Siparişe dayalı üretim yapmayan firmalarda,  Üretilecek ürün ya da yarımamüller için girilen kayıtlar Üretim Talepleri olup, Üretim sekmesindeki hareketler alanında bulunan “Üretim Talebi” düğmesine tıklanarak açılır.

exp_collapse


 

Oluşturulmuş olan üretim taleplerinden otomatik iş emri oluşturulabilir. Talep için İş Emri Oluşturma hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Üretim Talep Formu ekranında  Talep Alanı, Talep Bilgileri, Talep Edilen, Miktar Bilgileri, Teslim Yeri bilgileri alanları bulunmaktadır.

 

Üretim talebi düğmesine tıkladığında aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan menü açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusTalep Alanı

 

Uretim_Talebi_Talep_Alani

Tarih : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan düğmeye basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

 

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak "Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımın’da yapılmış olması gerekir.

 

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

 

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak ödemelerin listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir.

 

 

tog_minusTalep Bilgileri Alanı

 

Uretim_talebi_Talep_Alani2

Kaydı yapılan Üretim Talep Form’unun bağlı olduğu Toplu Talep bilgilerinin kayıtlı olduğu alandır.

 

Toplu Talebe Bağlı: Talebi yapılan ürün eğer toplu talebe bağlanmışsa bu kısımda seçim işaretiyle ekranda görüntülenir. Fakat form doldurulurken toplu talebe bağlanmamış ise işaretsiz olarak ekrana gelir ve pasif durumdadır. Bu giriş Satış talebi üzerinden yapıldığından bu kısım seçim işaretli olarak görüntülenmez.

 

Toplu Talep Seri-No-Referans No: Bu alanda toplu talep seri, no ve referans no bilgileri  ve Durumu ile ilgili bilgiler görüntülenir. Bu alanda değişiklik yapılamaz. Toplu talep belgesi üzerinde durumu ile ilgili değişiklik yapıldığında bu alan otomatik olarak güncellenir.

 

 

tog_minusTalep Edilen Alanı

 

clip1808

Talep edilen unsur (Mal (Stok), Hizmet, Sabit Kıymet (Demirbaş) seçimi yapılan alandır. Ekran ilk açıldığında bu alan Stok olarak seçili gelmektedir. Hizmet ya da Sabit Kıymet istemi yapılacaksa ilgili kutucuk işaretlenmelidir. Stok olarak seçilip açıklamalara devam edilecektir.

 

A_info_128

 

Talep edilen mal, hizmet ya da demirbaş herhangi bir ürün ağacında tanımlı değil ise aşağıdaki uyarı mesajı alınmaktadır.

 

 

clip1807

 

Kodu : Talep edilen unsurun (Mal (Stok), Hizmet, Sabit Kıymet (Demirbaş) Kod’unun seçiminin yapıldığı alandır.

clip1809

 

Adı : Talep edilen unsurun (Mal (Stok), Hizmet, Sabit Kıymet (Demirbaş)) Adı’nın seçiminin yapıldığı alandır.

clip1810

 

Talep edilen unsur Kod’dan ya da Ad’dan seçilmelidir.

 

A_caution_128

Bu ekranda Stok seçildiği takdirde Gusto’da bulunan Stok kartları, Hizmet seçildiği takdirde Hizmet kartları, Sabit Kıymet seçildiği takdirde ise Demirbaş kartları açılmaktadır. Eğer envanterde olmayan yeni bir mal, hizmet veya demirbaş alımı yapılacaksa öncelikle kart açımı yapılmalıdır. Eğer ilk defa talep edilen bir hizmet kartı ise ilgili departman tarafından kart açımı yapılacaktır.

 

F6 Ekranı : Talep edilen unsur seçildikten sonra miktar ve fiyat bilgileri izlenmek istenirse mouse Kod ya da Ad kutucuğunda iken F6 düğmesine tıklanmalıdır. F6’ya basıldığında Miktar Bilgi Ekranı karşımıza çıkar. Miktar Bilgi Ekranı stokla ilgili her hareket girişimizde depo miktarlarını görüntülemek için kullanılabilir.

A_caution_128

 

Talep girişinde stok seçildikten sonra F6 düğmesine tıklanarak izlenen ekran çok önemli olup bu ekran neticesinde ilgili stoğun depo mevcudiyeti izlendiği gibi yaklaşık Maliyeti de izlenebilmektedir.

 

 

tog_minusBütçe Kodu / Bütçe Adı Alanı

 

Talep girişi yapılan stok,hizmet yada demirbaşa ait ödenek kontrolünün yapıldığı alan olup bu alan içerisinde Alım Programı, Yatırım Programı yada Genel Bütçe seçimi yapılmalıdır.

clip1812

Bütçe seçimi yapıldıktan sonra mouse Bütçe adında yada Kodu alanında iken F8 düğmesine tıklanırsa karşımıza bütçe izleme bilgileri karşımıza çıkmaktadır. Bu ekranda aşağıda bildirilen veriler yer almaktadır.

clip1813

 

 

Bütçe Kodu/Bütçe Adı: Seçilen Bütçe Kodu ya da Adına ait bilgi ekranıdır.

Bütçe Yılı: Seçilen bütçe yılı

Bütçe Tutarı: Seçilen bütçenin planlanan tutarıdır.

Artış/Azalış: Bütçe planlaması yapıldıktan sonra başka bütçelerden aktarma yapılıp yapılmadığı bilgisidir.

Toplam Bütçe: Artış/Azalış ile beraber planlanan bütçe tutarı toplamı gösterilmektedir.

Gerçekleşen: İlgili bütçeye ait gerçekleşme bilgisi yer almaktadır.

Gerçekleşme Yüzdesi: Bütçenin toplam tutarı ile gerçekleşme yüzdesi oranı gösterilmektedir.

Kalan: Kalan Bütçe Tutarını göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

Bloke Tutarı: Bütçeye ait bloke miktarını belirtmek amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanılabilir Bütçe: Kalan Bütçe tutarından Bloke Bütçe tutarının çıkarılarak gösterildiği alandır.

 

 

tog_minusMiktar Bİlgileri Alanı

 

Talep Birimi, Talep Edilen Miktar, Onaylanan ve Karşılan Miktar değerlerinin ve döviz ve yerel para birimi cinsinden birim fiyatların kaydedildiği bölümdür.

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_1

Talep Birimi: Talep edilen unsurun kartında girilmiş olan birim değerlerinin görüldüğü alandır.

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_2

Talep Edilen: Bu alanda talep edilen stoğun miktarı girilmelidir. Hesap makinesi yardımıyla da giriş yapılabilir.

Rzv. Edilen: Taleple ilgili rezervasyon işlemi yapıldığı zaman bu alana bilgiler otomatik olarak yazılmaktadır.

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_3

Onaylanan: Talep eden miktarı belirttikten sonra onaylayacak kişi tarafından uygun görülen miktar girilir. Giriş sırasında talep eden kişi tarafından da girilebilir.

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_4

Karşılanan: Taleple ilgili alım olduğu zaman  alım miktarı otomatik olarak karşılanan miktar alanında tutulur. Talep Edilen, Rzv. Edilen, Onaylanan ve Karşılanan değerleri ile talep eden kişi / birim tarafından talebiyle ilgili gerçekleşme değerleri takip edilir.

 

Tahmini Birim Fiyat: Yaklaşık maliyet belirleme unsurlarında tespit edilen ortalama birim fiyat ‘Tahmini Birim Fiyat’ alanına manuel olarak girilmelidir. Fiyat tespiti F6 düğmesine tıklandığında karşımıza çıkan ‘Maliyet Bilgileri’ alanından izlenebilmektedir.

 

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_5

Tahmini B.Fiyat(Döviz): Yaklaşık maliyet belirleme unsurlarında tespit edilen ortalama birim fiyat dövizli ise, ‘Tahmini B.Fiyat(Döv)’ alanı yanında bulunan üç noktadan giriş yapılmalıdır

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_6

Üç noktaya tıklandığında Yerel Para B.T., Döviz, Döviz Yeri, Kur Türü, Kur Tarihi seçimleri yapılarak Tamam düğmesine tıklanmalıdır. Döviz Tutarı otomatik olarak hesaplanır.

 

Yerel Para B.T.: Birim fiyatın yerel para birimi cinsinden değeridir.

 

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_7

 

Döviz: Döviz türü seçimi yapılır. Gusto sistemde girilmiş olan döviz türleri listelenir.

Döviz Yeri: Gusto Sistemde Döviz Türü için kaydedilmiş döviz yerleri listelenir. İlgili döviz yeri seçilir.

Kur Türü: Döviz için kur türlerinden biri seçilir. Alış, Efektif Alış, Satış ve Efektif Satış  seçenekleri vardır.

Kur Tarihi: Merkez Bankası'ndan Gusto’ya çekilen kur değerlerinin kullanılabilmesi için tarih bilgisinin girilmesi gerekir.

Kayıtlı Kur Değeri: Girdiğimiz bilgilere göre MB kur değerlerinden kaydedilen değerdir.

Döviz Tutarı: Yerel para cinsinden girdiğimiz birim fiyatın döviz kur değerini dikkate alarak hesaplanıldığı tutar bilgisidir. Çevrilmiş değer kullanılmak istenmiyorsa elle değişiklik yapılabilir.

Kur Değeri: MB veri tabanından çekilmiş verinin tam halini gösteren alandır.

Çevirme Şekli: Dövizli tutarı hesaplarken yerel para biriminden dövize ya da dövizden yerel para birimine çevrim yapılabilir. Serbest seçili ise yerel para birimine de dövizli birime de müdahale edilebilir.

 

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_8

 

Toplam Tutar: Miktar ve Birim Fiyat'ın üzerinden hesaplanıp yerel para birimi cinsinden otomatik olarak yazıldığı alandır.

 

Uretim_Talep_Miktar_Bilgileri_9

 

 

tog_minusTeslim Yeri Bilgileri

 

Talep Eden Bölüm: Talep girişini yapanın yetkisine göre talep yapabileceği bölümler listelenir. İlgili bölüm seçilir.

 

Uretim_Talep_Teslim_Bilgileri_1

 

Onay Durumu: Satış Talep Formu ile ilgili onay işlemi tanımlanmış ise onay işleminin yapıldığı bölümdür. Onay Tanımları Satış Onaylar sekmesi altından Toplu Talep’ten tanımlanır.

Uretim_Talep_Teslim_Bilgileri_2

 

Teslim Yeri Bilgileri: Teslim yeri bilgilerinde talebin hangi depoya yapılacağı, sabit kıymet ise sabit kıymet bilgileri, en geç teslim bilgileri girilir.

 

Uretim_Talep_Teslim_Bilgileri_3

 

Depo Kodu / Depo Adı: Talep edilen stok firmaya geldiği zaman depoda tutulacak ise hangi depoda tutulacağı bilgisi girilir.

S.K. Yer K: / S.K. Yer A.: Sabit kıymet olarak alınmış bir mal ise sabit kıymet yer bilgilerinin girildiği alandır.

En Geç Teslim: Talep edilen unsurla ilgili zaman kriterinin girildiği alandır. Talep edilen unsurun bu tarihten önce satın alım işleminin yapılıp talep eden kişiye ulaştırılması gerekir. Otomatik talep kayıt tarihi gelir.

Teslim Yeri Açıklaması: Teslim yeri ile ilgili açıklamalar girilir.

 

 

tog_minusOnay Durumu Alanı

 

Tüm bilgiler girildikten sonra Onay Durumu işlemleri gerçekleştirilir. Onay işlemi yapıldıktan sonra Talep bilgileri değiştirilemez.

 

Onay Durumu düğmesine tıklandığında Onay Durumu ekranı açılır.

 

Uretim_Talep_Onay_Kayit_1

 

Onay Durumu ekranındaki alanlar;

 

Onay Tanımı: Toplu Onay Tanımı ekranındaki tanımlanmış olan onay tanımı adının yazıldığı alandır. Tanımın yanındaki üç noktaya tıklandığında Onay Tanımı ile ilgili bilgilere ulaşılır.

Uretim_Talep_Onay_Kayit_2

 

Bu ekranda sadece yeterlilik ve Tutar kontrolü ile ilgili bilgiler değiştirilebilir. Tutar Kontrolü yapılması istenirse Tutar kontrolü seçim alanı işaretlenmelidir.

 

Onay Durumu: İlk açılışta Onay Bekliyor olarak görünür. Onay verecek kişi Reddedildi veya Onaylandı diyerek talebin durumunu belirler.

 

Uretim_Talep_Onay_Kayit_3

 

Zorunlu: Toplu talep onay tanımından otomatik gelir.

Açıklama: Onayla ilgili açıklamaların girilebileceği alandır.

 

 

 

Kaydet: Yukarıda ki başlıklarda belirtilen bilgiler girişdikten sonra Kaydet Düğmesine tıklanarak yeni mal, hizmet, demirbaş için üretim talep girişi kaydı yapılır.

Uretim_Talep_Onay_Kayit_4

 

Sürekli Giriş: Eğer yeni talep giriş işlemleri bitti ise ‘Sürekli Giriş' alanında bulunan tik kaldırılarak Toplu Talep ekranına dönülmelidir.

Uretim_Talep_Onay_Kayit_5

 

Talep girişleri tamamlandıktan sonra Toplu Talep ekranına dönülmelidir.