Üretim Talebi için Malzeme Planlama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama > Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) >

Üretim Talebi için Malzeme Planlama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Üretim Talebi İçin Malzeme Planlama  işlemi, üretim taleplerine girilen stokların, ürün ağaçlarında tanımlanan malzeme miktarlarını  baz alarak, depo durumlarını kontrol eder ve satın alma talebi oluşturur. Yani  açılan üretim talebine iş emri açmadan, bu ürünleri üretmek için gereken malzemenin stoklarda yeterince var olup olmadığını kontrol eder ve eksik malzemeler için talep açar. Asgari stok seviyesi, sipariş edilme seviyesi,  minimum sipariş miktarı  bilgileri planlama kriterlerinden seçilerek miktar kontrolüne dahil edilebilir.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı Planlama Modülü altından Üretim Talebine Göre Malzeme Planlama ekranına ulaşılır. exp_collapse

 

Üretim Talebine Göre ikonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusÜretim Talebi İçin Malzeme Planlama Ekran Özellikleri

 

Başlık Alanı

MRP_UT2

Talep Edilen Alanı:

Tür : Tümü - Tüm Stok- Tek Stok- Tüm Hizmet- Tek Hizmet- Tüm Sabit Kıymet- Tek Sabit Kıymet seçimi buradan yapılır. Varsayılan olarak Tümü seçimi gelir.

Kodu Adı : Tek Stok- Tek Hizmet- Tek Sabit Kıymet seçimlerinden biri yapıldığında ilgili tek hesabın seçimi Kodu-Adı alanlarından yapılır.

İzleme Kodu- Adı : Tek hesap seçimi yapıldığında ilgili hesaba ait izleme kodları var ise buradan seçimi yapılabilir.

Talep Karşılanma Durumu: Taleplerin karşılanma durumlarına göre listelenmesi için bu seçim alanı kullanılır. Tümü- Karşılanmadı- Kısmen Karşılandı- Tamamı Karşılandı seçimleri mevcuttur.

Talep Statü: Talep statü bilgisine göre listeleme yapmak için kullanılır. Tümü- Talep Aşamasında-Teklif Aşamasında- Sipariş Aşamasında-Sevk Aşamasında-İrsaliye Aşamasında-Dondurulmuş seçimleri mevcuttur.

Talebi Oluşturan Kullanıcı: Talebi oluşturan kullanıcı özellikle belirtilmek isteniyorsa Seçilen seçimi yapıp sonrasında kullanıcı belirlenerek listelemede filtreleme yapılabilir.

Talep Eden Bölüm: Talebi eden bölüm özellikle belirtilmek isteniyorsa Seçilen seçimi yapıp sonrasında bölüm seçimi yapılarak listelemede filtreleme yapılabilir.

 

Başlık alanında belirlemeler yaptıktan sonra Yenile denildiğinde;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Satırlar Alanında Talep Statüsü-Stok Kodu Adı- Talep Tarihi -Talep Miktarı-Talebin Onay Durumu-Onay miktarı... gibi bilgiler gösterilmektedir.

MRP_UT4

 

Arama Kriterleri Alanı:

MRP_UT5

Tarih Aralığı: İstenilen tarih aralığında oluşturulmuş olan taleplerin listelenmesi için kullanılır.

Seri: Seçilen seri kullanılarak oluşturulan taleplerin listelenmesi için kullanılır.

İlk-Son: Seri seçimi yapılırsa, ilgili serinin belirli bir numara aralığında olanların gelmesi için kullanılan alanlardır.

Tümünü Seç : Listelenmiş taleplerin tamamın seçilmesi için kullanılır.

Tümünü Bırak: Seçilmiş tüm taleplerin seçimlerinin kaldırılması için kullanılır.

Diğer Kriterler: Diğer Kriterler düğmesine tıklandığında Seçim Kriterleri ekranı açılır.

tog_minus_sev2Seçim Kriterleri Ekran Özellikleri :

Listelenecek olan siparişlerin istenilen şekilde filtrelenerek  listelenmesi için kullanılır.

hmtoggle_arrow1Genel Sekmesi :

Seçim Kriterleri düğmesine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.                    

                                           

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Son Onay Durumuna Göre: Taleplerin onay durumlarına göre filtrelenerek listelenmesi için kullanılan alandır.

                                          MRP_UTDK

 

Belirli Biri Onaya Göre : Belirli bir onaya göre seçimi yapıldığında Onay Tanımı seçim alanı aktif olur. Buradan seçilen onayın kullanıldığı taleplerden durumunu seçerek filtreleme yapılabilir.

                                        MRP_UTDK1

 

Stok Grup Kodu : Stok Grup kodlarına göre listeleme yapmak için kullanılır.

Sıralama Alanı: Seçilen özellikler doğrultusunda bulunan ve listelenen taleplerin istenilen sırada sıralanması için kullanılan alandır.

                                      MRP_UTDK2

 

 

hmtoggle_arrow1Stok Kodu -Alıcı Kodu Sekmesi :

Stok Kodu- Alıcı Kodu sekmelerinde başlık alanında seçilmiş olan stok türü ve alıcı türü seçimlerine göre seçim aralığı yapılması sağlanır.

                                         

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bir aralık seçimi yapılabileceği gibi birden fazla aralık seçimi de yapılabilir. Ayrıca yapılan seçim şablona kaydedilip - sonrasında yeniden yeniden şablondan okuyarak aynı seçim aralığı kullanılabilir.

 

hmtoggle_arrow1Oluşturan Değiştiren Sekmesi :

Siparişi oluşturan - değiştiren kullanıcı bilgileri seçilerek listelemede filtreleme yapılmak için bu sekme kullanılır. Varsayılan olarak tüm kullanıcılar seçili gelir. Belli bir kullanıcı için Tek Kullanıcı seçimi yapılıp Kodu-Adı alanından kullanıcı belirlenir.

                                         

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Diğer İşlemler:

MRP_UT7

 

Yeni Talep: Yeni bir talep oluşturulmak isteniyorsa bu düğmeye tıklanır ve açılan Üretim Talep Formu ekranından giriş yapılabilir.

Tek Talep Düzelt: Listelenmiş taleplerden düzeltilmek istenen satır alanından seçilir yada satır alanında talep üstüne peş peşe 2 kez tıklanırsa ilgili talep açılır. Değişiklik yapılıp  talep kapatılır.

Ek Bilgiler: Bu düğmeye tıklandığında Ek bilgiler ekranı açılır. Kart ve hareketlerde kullanılan ek bilgiler ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Planlama Kriterleri:

 

Malzeme Planlama işleminin hangi seçimler, istekler doğrultusunda yapılacağı Planlama Kriterleri ekranında yapılan seçimler ile sağlanır.

hmtoggle_arrow1Genel Planlama Sekmesi:

Genel Planlama Sekmesinde İş Emri Oluştururken yapılacaklar- Yarı Mamul Planlamasının özellikleri - Oluşacak belgeler için serilerin seçimi gibi bilgiler yer almaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Oluştururken Alanı:

1.

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, yani ürün ağacındaki bütün ürünler için tek iş emri oluşturur. Bu seçenek işaretlendiğinde İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur seçeneği aktif olur.

İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, ancak birleştirme işlemini ilk seviye için gerçekleştirmez, yani ilk seviyedeki siparişler için ayrı iş emri oluşturur.

2.

Ürün Ağacında Tanımlanan Rota Öncelik Koduna Göre İş Emirlerini Oluştur: İş emirlerini oluştururken ürün ağacında tanımlanan rota önceliklerine göre iş emri oluşturur.

3.

Mevcut Stok Miktarlarını Kontrol Et: İş emri oluştururken ürünleri stoktaki miktarlarının kontrol edilmesini sağlar.

4.

Mamul, Yarı Mamul ve Malzeme Miktarlarına Fire Payını Ekle: İş emri oluştururken mamul, yarı mamul ve malzeme miktarlarına tanımlanan fire paylarını ekleyerek oluşturur.

5.

Planlanmış\Serbest İş Emri Üretilecek Ürünleri Dikkate Al: İş emri oluştururken daha önceden planlanmış veya serbest üretilecek ürünleri dikkate alır.

6.

Birden Fazla Ürün Ağacı Olan Stoklarda Varsayılan Ürün Ağacını Dikkate Al: Birden fazla ürün ağacı  olan stokların ürün ağaçları kullanılırken varsayılan üzerinden işleme devam edilir.

 

Yarı Mamul Planlaması Alanı:

1.

Yarı Mam. İçin İş Emri Oluştur: Ürün ağacındaki yarı mamuller için iş emri oluşturur.

Aynı Referans No'yu Kullan: Yarı mamul içi iş emri oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinin herbirisi için aynı referans numarasını kullanır.

2.

Yarı Mam. Malzemelerini Ana İş Emrine Bağla:

Yarı Mam. Operasyonları Planlamaya Dahil Etme:

3.

Yarı Mam. için Min. Üretilme Seviyesini Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme seviyesini kontrol eder.

4.

Yarı Mam. için Min. Üretilme Miktarını Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme miktarını kontrol eder.

5.

Yarı Mamul için Mevcut Stok Miktarını Dikkate Al:Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün stoktaki miktarını dikkate alır.

 

Seriler Alanı:

İş Emri Seri: Seçili iş emri serisi için planlama yapar.

Talep seri: Seçili talep serisi için planlama yapar.

Rezervasyon Seri: Seçili rezervasyon serisi için planlama yapar.

Toplu Talep Seri: Seçili toplu talep serisi için planlama yapar.

 

Planlayan Personel Alanı:

Kodu-Adı: Planlamayı yapan kullanıcının seçimi bu alandan yapılır.

Öndeğere Kaydet: Seçilmiş personel bilgisini ön değer olarak kaydeder.

 

Diğer Kriterler:

İş Emrinde Özet Ekran Açılsın: Planlama yaparken oluşan iş emirlerinin, taleplerin vb. bilgilerin listelendiği özet ekranı açar.

 

hmtoggle_arrow1Malzeme Planlama Sekmesi:

Malzeme Planlama Sekmesi : Planlama Kriterleri ekranı ortak kullanılmaktadır. Bu sebeple bazı seçimler ekranlarda varsayılan olarak seçili gelmektedir.  Malzeme İhtiyaç Planlanma(MRP ) içerinden açılan Planlama Kriterlerinde Eksik Malzemeler için Talep Oluştur her durumda seçili olması gerektiği için seçili ve değiştirilemez olarak görüntülenmektedir.

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Eksik Malzemeler için Talep Oluştur: Malzeme planlama çalıştırıldığında stoklar için eksik miktar hesaplanırsa bunlar için talep oluşturulmasını sağlar. Planlama ekranlarında varsayılan olarak seçili ve değiştirilemez olarak görüntülenir.

 

Satın Alma Taleplerini Birleştirme Kriterleri Alanı:

Hiç Birleştirme: Satın alma taleplerini birleştirmez, her bir eksik malzeme için ayrı talep oluşturur.  Aşağıdaki gibi aynı stok için 2 ayrı talep oluşturur.

MRP_ASP15

 

Tümünü Birleştir: Satın alma taleplerinin tümünü birleştirir ve tek bir talep oluşturur. Yukarıda birleştirmediği örnekte miktarları 2000 olan 1 olan 2 ayrı talep oluşturmuşken, tümünü birleştir de miktarı 2001 olan tek sipariş oluşturur.

MRP_ASP16

 

Teslim Tarihine Göre Birleştir: Satın alma taleplerini malzemelerin teslim tarihine göre gruplayarak birleştirir ve grup sayısı kadar talep oluşturur.

 

Talepler için Min. Sipariş Seviyesini Kontrol Et: Stok Kartı - Üretici Kodları/Temin Yerleri sekmesinde belirlenmiş olan minimum sipariş seviyesi kontrol edilir.

 

Stok Miktarlarını Hesaplarken Asgari Sev. Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken asgari stok miktarını kontrol eder. Stok Kartı- Seviye Ambalaj stok sevileri alanında belirtilen seviye bilgileri baz alınır.

 

Satın Alma Taleplerini Lot Miktarlarına Tamamla:

Alınacak Lot Miktarı - Sipariş: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını siparişin lot miktarına tamamlar.

Alınacak Lot Miktarı - Sevkiyat: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını sevkiyatın lot miktarına tamamlar.

 

Diğer İş Emirleri İçin Gerekli Olan İhtiyacı da Dikkate Al (Bu parametre sistemdeki tüm açık iş emirleri için gerekli olan malzeme ihtiyacını da kontrollere ekler) : Sistemde bulunan tüm açık iş emirleri için gerekli olan malzemeleri kontrol eder. Bu seçim yapıldığında planlama işlemi uzun zaman alabilir.

 

Her Malzeme için Stok Miktarını Ürün Ağacındaki parametreye göre kontrol et : Malzemelerin stok miktarları kontrollerini ürün ağacındaki parametrelere göre yapar.

 

Malzemeler İçin Stok Miktarını Kontrol Et

Depoda: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü depodaki miktara göre yapar.

Sevk Emrinde: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sevk emirlerindeki miktarları dikkate alarak yapar.

Siparişte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sipariş miktarlarını dikkate alarak yapar.

Talepte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü talepteki miktarları dikkate alarak yapar.

 

Stok Miktarı Yeterli Olan Malzemeleri de, Oluşturulacak Talep Listesine Getir: Siparişte kullanılan ve miktarca yeterli olan stokların da listelenmesi isteniyorsa seçilir. Bu durumda listeleme şu şekilde görüntülenir. Eksik miktar  ve talep sipariş miktarı sıfır olarak yazılır.

MRP_ASP14

 

 

hmtoggle_arrow1Kapasite/Zaman Planlama Sekmesi:

Kapasite/Zaman Planlama:

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Zaman Planlaması Alanı:

İş Emirleri Oluşturulurken Çizelgeleme Yapılsın: İş emirlerini oluştururken iş emri tarihine göre çizelgeleme yapar. Bu seçim yapıldığında ileriye doğru- geriye doğru seçimleri aktif olur.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: Çizelgelemenin iş emri tarihinden başlayarak yapılmasını sağlar.

Çizelgeleme Yönü Geriye Doğru: Çizelgelemenin iş emri tarihinden geriye giderek yapılmasını sağlar.

 

İş Emirlerini Bu Tarihte: İş emirlerini tarih alanından seçilen tarihe göre açar.

İş Emirlerini Kaynak Belge Teslim Tarihinden: İş emirlerini seçilen gün/hafta/ay öncesine açar.

 

Kapasite Planlaması:

Tezgah Kapasitesini Göz Önüne Al: Kapasite planlamasını tezgah kapasitelerine göre yapar.

 

Çizelgeleme Yapılırken İş Emri Başlangıç Tarihi Bugünden Geriye Düşerse Çizelgelemeyi İleriye Doğru Tekrarlat: Çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi içerisinde bulunulan günden geriye düşerse çizelgelemeyi bugünün tarihine göre tekrarlatır.

Malzeme Temin Sürelerini Stok Üretici Bilgilerinden Kontrol Et, En Kısa Temin Süreli Tedarikçiyi, Talep Temin Yerleri Bilgisine Ekle: Stoklar için Stok Kartı- Üretici Kodları/Temin Yerleri sekmesinde girilen temin carileri birden fazla tanımlanabilir. Bunlar içerinde temin süresi en kısa olana hesaplama yapılması isteniyorsa bu seçim yapılmalıdır.

Malzemenin Temin Süresi İş Emri Başlama Süresinden Sonra ise Mesajlara Ekle: İş emrinde kullanılan stoklardan eksik olan var ve temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise kullanıcıların bu durumdan haberdar olması isteniyorsa, kullanıcaya verilen mesajlarda bu bilginin gösterilmesi isteniyorsa bu seçim yapılmalıdır.

 

 

Kriterleri Öndeğere Al : Bu düğme yapılan seçimleri ön değer olarak kaydeder ve bu ekran yeniden kullanılmak üzere açıldığında son kaydedilmiş ön değerlere göre işleme devam edilir. Seçimlerin sürekli aynı kalması yada en son neye göre planlama yapıldığının takip edilmesi için ön değere kaydetme işlemi kullanılabilir.

Tamam : Yapılan seçimlerin işlemlere yansıması ve kriterler ekranının kapanması için kullanılır.

Vazgeç: Herhangi bir değişiklik kaydedilmeden kriterler ekranından çıkar.

 

tog_minus_sev2Malzeme Planla:

 

Kriterler belirlenip seçimler yapıldıktan sonra Malzeme Planla düğmesine tıklanıldığında ilerleme çubuğu görüntülenir.

MRP_ASP9

 

Seçimler doğrultusunda malzeme planlama işlemleri tamamlandığında ilerleme çubuğu kapanır ve Talep Oluşturma ekranı açılır.

MRP_UTMP

Bu ekranda seçilen stoklar ve seçim kriterleri doğrultusunda oluşturulması gereken talep miktarları hesaplanır.

Miktar hesaplanan kadar bırakılarak yada elle müdahale edilip değiştirilerek istenen stok seçilir ve Talep Oluştur diyerek talep açılır.

 

Talep Dondur: Seçilen talep dondurulmuş durumuna alınır.

Yenile: Seçimler ve kriterler doğrultusunda yapılan değişikliklerin listelemeye yansıması için Yenile düğmesi kullanılır.

Kapat: Ekrandan çıkmak için kullanılır.