Ürün Ağacı Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi >

Ürün Ağacı Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Ürün ağacı / Malzeme Planlaması sırasında, depo kodu seçimi zorunlu olsun

Genel

 

İş Emri gerçekleşme yapıldıktan sonra, üretilen ürün miktarı değiştirilebilsin

Gerçekleşme

 

İş Emri maliyet hesaplama sırasında, ürün maliyetini ayrıntılandıran tabloyu oluştur

Maliyet

Bu tablo çok sayıda ürünü ve ürüne bağlı hareketleri olan firmalar için önerilmez

İş Emri maliyet hesaplama sırasında, İş Emri'ne işlenen işçilikler ürün maaliyetine direk yansısın

Maliyet

 

İş Emri maliyet hesaplama sırasında, İş Emri'ne işlenen kullanılan makina kayıtları ürün maaliyetine direk yansısın

Maliyet

 

İş Emri maliyet hesaplama sırasında, ürün maaliyetleri hesaplanırken direk makina giderini (Tezgah, Tezgah Sınıfı, Operasyon'dan al)

Maliyet

 

İş Emri gerçekleşmede, tamamlananı gerçekleştirme birden fazla yapıldığında uyar

Gerçekleşme

 

Ürün ağacı ve stok miktar gösterim şekli dört basamaktan küçük ise, miktar gösterim şeklini dört basamak ayarla

Genel

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Üretilen Ürün' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Kullanılan Malzeme' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Ürün Firesi' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Malzeme Firesi' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Harcanan İşçilik' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Kullanılan Makina' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

İş Emri gerçekleşme ekranında 'Proses İzleme' seçili olarak gelsin

Gerçekleşme

 

Siparişler için İş Emri açma işleminde, dinamik ürün ağacı açılırken, varsayılan ürün ağacı açılsın

Genel

Uyarı verme

İş Emri açılmış olan alınan siparişler listesinde, ürün ağacı olmayanlar da listelensin

Genel

İş Emirleri/Sipariş(lere) bağlı ekranda

Ürün ağacı malzeme girişinde konum kodu aynı olsun (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Genel

 

Aynı ürüne ait birden fazla ürün ağacı varsa (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Genel

 

Ürünleri yarı mamul olarak kullanılan ürün ağaçları silinirken (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Genel