Ürün Ağacı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Kartlar >

Ürün Ağacı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Ürün Ağacı nedir?

Ürün ağacı, bir ürünü oluşturmak için hangi hammadde ve yarı mamüllerden ne kadar miktarlarda kullanıldığını gösteren, ürünün hangi operasyonlardan geçerek üretileceğini tanımlayan bir reçetedir.Tanımlanan ürün ağacı iş emrinden seçilerek iş emri ile ilişkilendirilir. İş emri gerçekleştirildiğinde ilgili ürün ağacında tanımlanmış olan Ürün yada Yarı Mamül üretilir.

Her mamül ve yarı mamülü için bir ürün ağacı tanımlanır. Likom Gusto ERP yazılımında Ürün Ağacına ulaşmak için  Üretim modülü altındaki  Kartlar menüsünde bulunan Ürün Ağacı simgesine tıklanmalıdır. exp_collapse

Ürün Ağacı simgesine tıklanıldığında Ürün Ağacı ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ürün Ağacı ekranı görüntülendiğinde "Kart işlemleri" Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde "Ekleme/Silme", " Gezinme", "Diğer İşlemler" alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan simgeler, isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. Ürün Ağacı ekranında bulunan kartlar  için "Diğer İşlemler Alanı"  aşağıda açıklanacaktır.

tog_minusÜrün Ağacı Kartı Genel Özellikleri

Ürün Ağacı Kartı genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelinerek çift tıklanır yada "Kart işlemleri" sekmesinden "Özellikler" simgesine tıklanılır yada sağ tıkla yapılarak "Özellikler" seçilir. Seçilen karta ait Ürün Ağacı Kartı "Özellikleri(işlemler)" ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusİşlemler Menüsü Ekran Özellikleri

İşlemler Menüsünde "Genel","Adlar","Rota","Notlar","Ek Alanlar","OLE Nesnesi","İşaretler","Kullanıcı Tanımlı","Diğer" sekmeleri yer almaktadır.

"Adlar","Notlar","Ek Alanlar","OLE Nesnesi","İşaretler","Kullanıcı Tanımlı","Diğer": Hesap ile ilgili "Adlar","Notlar","Ek Alanlar","İşaretler",Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

 

tog_minusGenel Sekmesi

Üst Ürün Ağacı: Eğer Ürün ağacı kartı bir başka ürün ağacı altına başlık olarak açılmış ise burada o ürün ağacının  bağlı olduğu üst ürün ağacı kodu ve adı görüntülenecektir.

clip0019üst ürün ağacı

Ürün Ağacı: Ürün ağacı kartına kodunun ve adının verildiği alandır. Kod alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Likom Gusto ERP yazılımı tarafından da en son açılmış olan operasyon kodunun bir üst kodu verilir.

clip0019ürünağaççç

 

Geçerlilik Tarih Başlangıcı: Bu alana belge ile ilgili belirlenen süre aralığı girilebilir sanal klavye yardımıyla. Ürün ağacı kartı bilgileri belgesi süresiz olarak tanımlanmak isteniyorsa 'Süresiz' yazan kısım tıklanmalıdır. Buna ek olarak Ürün Ağacı süre bilgisi; Belirtilen süre dolduğunda ürün ağacı üretim aşamasında kullanılamaz.

clip0019gertarih başlangıç

 

Durum: Ürün  ağacı kartında bilgisi girilen ürün ile ilgili mevcut durumun belirtilmesi için bu alandan giriş yapılır. "Aktif", "Pasif" ve "Tasarımda" olmak üzere 3 şekilde seçenekleridirilmiştir.

Aktif : Ürün ağacı aktif olarak üretimde kullanıldığı durumlar.

Pasif : Ürün ağacının üretimde kullanılmayacağı durumlar.

Tasarımda: Ürün ağacının henüz tasarım durumunda olduğu durumlar.

clip0019durum

Tip: Kartın ait olduğu ürünün tip bilgileri seçimi bu alandan yapılmaktadır.

Montaj: Ürün kısmında tanımlanan her bir ürüne ayrı ayrı malzemeler kullanımı atanabilir.

Proses: Üretiminde ise her ürün için aynı malzeme kullanımı tanımlanabilir.

clip0019tip

 

tog_minusÜretilen Ürün Satır Bilgileri

Kod Seçimi: Karta ait ürün ile ilgili kod seçimi bu alandan yapılır, bu alanda 'Stok' yada 'Hizmet' seçimi yapılabilmektedir.

 

Ürün Kodu: Kod seçimi 'Stok' yönünde yapılmış ise , ürün kodu seçiminde ekranda kayıtlı ürünler görüntülenir ve bunlar arasından üzerinde işlem yapılmak istenen ürünün kodu bu alandan seçilmelidir.

clip0019kod seçim

Kod seçimi 'Hizmet' yönünde yapılmış ise , ürün kodu seçiminde ekranda kayıtlı hizmetler görüntülenir ve bunlar arasından üzerinde işlem yapılmak istenen hizmet  kodu bu alandan seçilmelidir.

clip0020hizmet kod

Ürün Adı: Ürün kodu kısmında seçim yapıldığında ürün adı kısmında seçilen ürün adına ait ürün kodu otomatik olarak görüntülenecektir.

Kod Kriterleri: Bu alan "Barkod", "Üretici Kodu", "İzleme Kodu" ve "Seri Lot No" olarak seçeneklendirilmiş olup işlem yapılan ürüne uygun olan kod kriteri belirlenebilir.

clip0020kodkriter

İzleme Kodu: Durum takibi yapılmak istenen başka bir ürün için ayrı bir stok açmak yerine, o ürün için ayrı bir izleme kodu atanarak bu alandan izlenilmesi sağlanabilir.

İzleme Adı: İzleme kodu belirlenmiş ürünün adı bu alandan girilmelidir.

1. Miktar: Bu alanda ürünün miktar bilgisi girilmelidir. Örneğin, üretilen bir koli ürün için "1.Miktar" 1 koli şeklinde ifade edilir.Bu alanda bulunan aşağı ok göstergesi tıklanarak sanal klavye yardımıyla miktar bilgisi alanı doldurulur.

clip0020miktarrr

2. Miktar: Yukarıda bahsedilen kolide bulunan  ürünlerden kaç adet olduğu "2. Miktar" kısmına girilmelidir.

3. Miktar: Bu alana ise adet sayısı verilmiş ürünlerin 1 adedinde kaç birim bulunduğu ifade edilmelidir.

Birim: Girilen miktarın hangi birimle tanımlanacağı bilgisi girişi bu alan üzerinden yapılmaktadır.

clip0022birimm

Sabit Üretim Süresi: Ürün ağacı kartına girilen ilgili ürünün sabit üretim süresi bilgisi bu alan üzerinden belirtilmelidir.

Değişken Üretim Süresi: Ürünün üretilmesi değişken süreli ise bu alana belirlenen süre girilir.

Sabit Üretim Süre Birimi: Belirlenen sabit üretim süresi birimi bu alandan girilmelidir.

Değişken Üretim Süre Birimi: Belirlenen değişken üretim süresi bu alandan girilmelidir.

Depo Kodu:Üretilen ürünün hangi depoya koyulacağı bilgisi girilir.

clip0022depo kod

Minimum Üretim Miktari: Ürün için minimum üretim miktar bilgisi  sanal klavye yardımıyla girilir.

Optimum Üretim Miktarı: Ürün İçin optimum üretim miktar bilgisi  sanal klavye yardımıyla girilir.

 

tog_minusKullanılacak Malzeme Satır Bilgileri

Kod Seçimi: Ürün ağacı tamamlandığında stoktan düşülecek malzeme bilgileri girilir.

Malzeme Kodu: Bu program tarafından otomatik olarak belirlenir. Eğer girilen stoğa ait ürün ağacı var ise yarı mamül yok ise hammadde olacaktır.

İzleme Kodu: Durum takibi yapılmak istenen başka bir ürün için ayrı bir stok açmak yerine, o ürün için ayrı bir izleme kodu atanarak bu alandan izlenilmesi sağlanabilir.

clip0022kod seçimi

İzleme Adı: İzleme kodu belirlenmiş ürünün adı bu alandan girilmelidir.

Kod kriterleri: Bu alan barkod, "Üretici Kodu", "İzleme Kodu" ve "Seri Lot No" olarak seçenklendirilmiş olup işlem yapılan ürüne uygun olan kod kriteri belirlenebilir.

clip0020kodkriter

 

Malzeme Türü: Bu program tarafından otomatik olarak belirlenir. Eğer girilen stoğa ait ürün ağacı var ise yarı mamul yok ise hammadde olacaktır.

 

clip0022malzeme türü

1. Miktar: Bu alanda ürünün miktar bilgisi girilmelidir. Örneğin, üretilen bir koli ürün için 1. Miktar 1 koli şeklinde ifade edilir.Bu alanda bulunan aşağı ok göstergesi tıklanarak sanal klavye yardımıyla miktar bilgisi alanı doldurulur.

 

clip0022mikktar

 

2. Miktar: Yukarıda bahsedilen kolide bulunan  ürünlerden kaç adet olduğu 2. Miktar kısmına girilmelidir.

3. Miktar: Bu alana ise adet sayısı verilmiş ürünlerin 1 adedinde kaç birim bulunduğu ifade edilmelidir.

Birim: Girilen miktarın hangi birimle tanımlanacağı bilgisi girişi bu alan üzerinden yapılmaktadır.

Depo Kodu: Kullanılan malzemenin hangi depo stoklarından düşüleceği bilgisi girilir.

Depo Adı: Depo kodu seçilmiş olan ürünün depo adı kendiliğinden ekrana gelecektir.

 

clip0022alternatif

Alternatif Malzemeler: Kullanılan malzemenin depo stoklarında bulunmadığı durumlarda alternarif olarak girilen malzemeler için depo stokları kontrol edilecek ilgili alternatif stok depoda var ise iş emri içine alınıp rezervasyon koyulacaktır.

 

tog_minusEk Bilgiler

Ürün ağacı kart bilgileri sekmesinin genel menüsüne ait ek bilgiler kısmında yapılan işlemlere ek olarak "Notlar", "Ek Alanlar", "OLE Nesnesi", "İşaretler", "Personel Bilgileri", "Kullanıcı Tanımlı", "Diğer" alanlarda da gerekli istenilen düzenlemeler yapılarak işlemi sonlandırabiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusEk Maliyet

Ürün Ağacı kartının "Ek Maliyet" sekmesinde ilgili ürüne ait "Endirek Maliyetlendirme" anahtarları yer almaktadır. Bu alana girilen bilgiler belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyip, bir takım dağıtım ölçüleri yardımı ile yüklenen giderlerdir.

 

clip0020ek maliyet

 

Tablaları Yenile: "Tablaları Yenile" düğmesi tıklandığında kullanılacak malzeme alanındaki alan yenilenir ve ekranda bilgileri girilmiş ürünler görünmez hale gelir.

Diğer Kriterler: Bu alandan ürün ağacında yer alan ürünleri neye göre sıralanmasını istiyoniyorsa 'Konuma Göre' yada 'Malzeme Koduna Göre' olmak üzere seçim yapılmalıdır. "Tamam" düğmesine tıklanılarak işlemin geçerliliği sağlanır.

clip0022konum

Gönder: "Gönder" düğmesi tıklandığında Toplu Talep belgesi elektronik postayla gönderilerbilir, panoya kopyalanabilir yada  Toplu Talep belgesi rapor yazdır, rapor önizleme yada dosyaya kaydet(export) işlemleri uygulanabilir.

 

clip0022gönder

Kaydet: Ürün Ağacı  kart bilgileri sekmesinin alt bölümünde bulunan "Kaydet" düğmesi, bu sekme üzerinde yapılan işlemleri programa kaydeder.

 

tog_minusRota Sekmesi

Rota, üretim sürecinde bir ürünün üretilmesi için uygulanan operasyonlar zincirine verilen isimdir. Bir başka ifade ile, ürünün üretilmesi için hangi işlemlerden geçeceğini tanımlayan bir yol haritasıdır. Ürün ağacına bir rota tanımı yapılmadan, o  ürünü üretmek mümkün değildir.Rota, ürün ağacı ile operasyon kartlarını ilişkilediren bir tanımdır. Likom Gusto ERP yazılımında  İş Emirleri Operasyon bazında gerçekleştirilmektedir. İş emrinde üretilecek ürün ağacı seçildiğinde,seçilen bu ürün ağacına bağlı rotadaki operasyonlar iş emri satırlarına dolar. İş emri satırlarındaki bu operasyonlar gerçekleştirilerek üretim hareketleri yapılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İlgili operasyonlar iş emri içinde ayrı satırlarda gösterilecektir. Eğer operasyonlara sıra verilmiş ise ilk operasyon gerçekleşmeden diğer operasyonlar gerçekleştirilemez. Üretimin yapılması için en az bir adet operasyon ilgili ürüne tanımlanmış olması gereklidir. Buradan "Ekle" düğmesi ile yeni rota tanımı yapılabilir.

clip0297

"Ekle" düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü verilen ekran açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Rota tanımı penceresinde, öncelikle rota için bir kod ve ad verilir. Rota tanım ekranındaki tabloda, ürün hangi operasyonlara tabi tutulacak ise, sırası ile bu operasyonların seçimi yapılır. Operasyon kodu kolonundaki tuşa basıldığında, operasyon arama ekranına ulaşılır. Operasyon arama ekranında  ilgili operasyon seçildikten sonra, aşağı ok tuşuna basılarak kaydedilir. Bu şekilde sırası ile operasyonlar seçilerek rota tanımı oluşturulur. Yapılan rota tanımı ürün ağacına özel olarak saklanır.

Rota Tanımında Kart Bilgisi Değişikliği,

Rota tanımında seçilen operasyon kartlarının bilgileri istenirse değiştirilebilir. Değiştirilmek istenen operasyon satırı üzerinde "Operasyon Detay" tuşuna basıldığında, operasyon kartı açılır. Açılan operasyon kartındaki tüm bilgiler değiştirilebilir. Değiştirilen operasyon bilgileri ürün ağacı bazında saklanır. Yapılan bu değişiklikten standart operasyon kartı etkilenmez. Bu sayede, aynı operasyondan geçen, fakat süreleri ve kullanılan makineleri farklı olan her ağaç için operasyon kartı açmaya gerek kalmaz.  Örneğin  bir fırınlama operasyonu için tek bir operasyon kartı tanımlayarak, üretim sürecinde değişik ürünler için farklı sürelerde uygulanan bu fırınlama operasyonunu, ağaç bazında  ya da  iş emri bazında özelleştirmek mümkün olur. Bu sayede, bir çok ürünün üretim sürecinde kullanılan aynı cins operasyon için tek  bir operasyon kartı tanımlamak yeterli olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ürün Ağacı İş Emrinde Seçildiğinde,

Ürün ağacı iş emrinde seçildiğinde, ürün ağacındaki operasyon bilgileri  iş emrine aktarılır.İstenirse iş emrinde "Planlanan Ağaç" tuşuna basılarak açılan rota tanım ekranında "Operasyon Detay " tuşuna basılarak operasyon bilgileri değiştirilebilir.  Değiştirilen operasyon bilgileri iş emrine özel olarak saklanır. Operasyon gerçekleşme  ekranı açıldığında, bu operasyon bilgileri ( operasyon süresi, parti miktarı, makinalar ) hazır olarak gelir. Gerçekleşme ekranına kadar taşınan bu operasyon bilgileri gerçekleşmeden önce ya da gerçekleşmeden sonra yine istenirse değiştirilebilir. Yukarıda anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi, operasyona ait bilgiler her bir işlem adımında istenirse değiştirilebilir.Değiştirilen operasyon bilgileri o işlem adımına özgü olarak saklanır.

Alternatif Rota Tanımı,

Üretim sürecinde, bir ürün farklı operasyonlar zincirinden ( rotadan ) geçerek üretilebilir. Bu nedenle bir ürün ağacına ait birden fazla alternatif rota tanımı yapmak mümkündür. Ürün ağacının rota sekmesinde sınırsız sayıda alternatif rota tanımlanabilir.Bir ürün ağacında birden fazla rota tanımı var ise, iş emrinin hangi rotaya bağlı olarak üretileceği iş emrinde "Planlanan Ağaç" tuşuna basıldığında ulaşılan pencerede seçilir. İş emrindeki planlanan ağaç ekranınında ürün ağacı seçimi yapıldığında, rota tanım ekranındaki "ürün ağacından iş emri oluşturulurken bu rota kullanılsın" isimli seçim kutusu işaretli olan rota hazır olarak gelir. Öndeğer olarak gelen bu rota, istenise iş emrinin planlanan ağaç ekranından değiştirilebilir.

Rota tanım ekranı kapatıldığında, rota  sekmesinde bulunan iki tabloya gerekli bilgiler otomatik olarak doldurulur. Bu tablolar, operasyon bazında kullanılan malzemeleri ve üretilen ürünleri tanımlayabilmek içindir.  Bu tabloların kullanılması zorunlu değildir. Bu tablolar, her bir operasyonda kullanılacak malzemeleri ve üretilen ürünleri tanımlamak içindir.Yukarıda da anlatıldığı gibi ürün ağacının rota sekmesinde   tanımlanan operasyonlar iş emrine kopyalanır. İş emri operasyon bazında gerçekleştirilir. Eğer iş emrinde  birden fazla operasyon var ise ve rota sekmesindeki bu iki tabloya herhangi  bir bilgi girilemez ise,  kullanılan malzemeler ilk operasyonda kullanılır, üretilen ürünler  son operasyonda çıkar. Eğer tek bir operasyon var ise, bu tek operasyonda tüm malzemeler kullanılır ve tüm ürünler üretilir.

Ara Operasyonlarda Ürün Üretimi,

Eğer ara operasyonlarda malzeme kullanılması ve ürün üretilmesi isteniyor ise, rota sekmesindeki ürün ve malzeme tablolarında tanım yapılır. Rota sekmesinin üst bölümünde bulunan tablo operasyon bazında üretilen ürünlerin tanımının yapılacağı tablodur. Bu tablodaki bilgiler rota tanımında yapılan operasyonlara göre gruplu olarak gelir. Her bir operasyonun altında, ürün ağacında tanımlı olan ürünler tekrar eder.Aşağıdaki resimde de gösterildiği gibi operasyonun üzerine tıklandığında  ağaçta tanımlı olan ürün bilgileri gösterilir. Hangi operasyonda, ürün çıkacak ise, ilgili ürün için seçilen miktar, seçilen birim  ve  depo kodu doldurulur. Bu biglilerin yanında istenirse  ilgili  operasyon için fire bilgileri de doldurulabilir.

İstenirse üretilen ürünler birden fazla operasyonda parça parça çıkabilir. Örneğin ürünün bir  kısmı kesme operasyonunda, bir kısmı fırınlama operasyonunda bir kısmında montaj operasyonunda çıkabilir. Hangi operasyonda ürünün üretilmesi isteniyor ise, o operasyondaki ilgili ürün satırına çıkacak olan ürün miktarı girilir. Tüm operasyonlar için girilecek toplam ürün miktarı, ürün ağacında tanımlı olan ürün miktarını geçemez.

Opersayon Bazında Kullanılan Malzemelerin Tanımı,

Operasyon bazında kullanılan malzemelerin tanımı ise, rota sekmesinin alt bölümünde bulunan malzemeler tablosundan yapılır. Bu tabloda da rota tanımında girilmiş olan operasyonlar ve her operasyonun altında, ürün ağacının malzeme bölümünde tanımlanmış olan malzemeler gelir. Hangi operasyonda malzeme kullanılacak ise o operasyonun altındaki ilgili malzeme satırında, seçilen miktar, seçilen birim ve depo kodu alanları doldurulur.İstenirse fire bilgileride girilebilir.

İstenirse kullanılan malzemeler parçalı olarak birden fazla operasyonda kullanılabilir. Örneğin malzemenin bir kısmı hamur yapma operasyonunda, bir kısmı dilimleme  operasyonunda bir kısmında pişirme operasyonunda kullanılabilir. Hangi operasyonda malzeme kullanılmak isteniyor ise, o operasyondaki ilgili malzeme satırına kullanılacak malzeme miktarı girilir. Girilecek olan toplam malzeme miktarı, ürün ağacında tanımlı olan malzeme miktarını geçeme

Üretilecek ürün bilgileri,

Operasyon Kodu: İşlem yapılacak ürün ile ilgili rota da hangi operasyonlar uygulanacağı seçilir. Bir den fazla operasyon için her satıra ayrı operasyon girilmelidir.

clip0022operasyon      

Operasyon Adı: Operasyon kodu girilmiş olan ürünün adı Likom yazılım Gusto ERP programı tarafından otomatik olarak ekranda görüntülenir.

Miktar/Fire Tipi: Sanal klavye yardımıyla fire tipi girilmelidir.

Depo Kodu/Fire %: İlgili ürünün depo kodu bu alan üzerinden seçilir.

Kullanılacak Malzeme Bilgileri,

Kullanılan her bir malzeme için "Opresayon Kodu", "Opersyon Adı", "Miktar", "Fire tipi", " Depo Kodu", "Fire %", "Depo Adı" bilgileri ayrıca girilmelidir.

 

clip0022

Ekle: Yeni bir rota eklenmek isteniyorsa bu alandan ekleme işlemi yapılabilir.

Değiştir,

Opresyon Kodu: İşlem yapılacak ürün ile ilgili rota da hangi operasyonlar uygulanacağı görüntülenir.

Operasyon Adı: Operasyon kodu seçilmiş ürünün adı bu alanda otomatik olarak görüntülenir.

Önceki İşlem Numarası : Operasyonların birbirleri ile olan bağımlılıklarını tarfilemek amacı ile sıra numaraları girilmelidir.

Operasyon detayı: Bu kısımdan Operasyon Detaylarına girilir. Operasyon detayında yapılan değişiklikler tanımlı operasyon bilgilerini etkilemeyecek, sadece ilgili ürün için geçerli olacaktır.

clip0023rota oluşma

İşlem Sil: Silinmesi istenilen işlem üzerine gelinerek işlem "Sil" butonu tıklandığında silinme işlemi gerçekleştirilir.

Rota Sil: Silinmesi istenilen rota üzerine gelinerek rota "Sil" butonu tıklandığında rota silinecek ve ekranda otomatik olarak çıkışınız yapılcaktır.

 

tog_minusÜrün Ağacı Ekranı Diğer İşlemler Alanı

Üretim  modülünde bulunan kartlar menüsünde yer alan "Üretim Ağacı" simgesine tıklanıldığında gelen "Üretim Ağacı" ekranında bulunan kartlar için Diğer İşlemler Alanından yapılacabilecekler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

 

ÜRETİM - Üretim Ağacı

 

Üretim Sürelerini Hesaplat

Toplu Üretim Süresi Hesaplama

Öncelik Koduna Göre Rotaya Kopyala

Ürün Ağacı Toplu Malzeme Değişimi

 

tog_minusSeçilen Kartlar İçin

ÜRETİM SÜRELERİNİ HESAPLAT

 

 

 

tog_minusTüm Kartlar İçin

TOPLU ÜRETİM SÜRELERİ HESAPLAMA

 

 

ÖNCELİK KODUNA GÖRE ROTAYA KOPYALA

 

 

ÜRÜN AĞACI TOPLU MALZEME DEĞİŞİMİ