Ürün Maliyet Kaydı Text Dosya İncelemesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Ürün Maliyet Kaydı Text Dosya İncelemesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Maliyet çalıştırıldıktan sonra gelir gider hareket listesi ve iş emri operasyon maliyetleri listesi arasında uyumsuzluklar tespit edilmesi durumunda, hataları yakalamak için UrunMaliyetKaydi.txt dosyası incelemesi yapılır.

İş Emri maliyetleri çalıştırıldıktan sonra işlem özeti ve dağıtılamayan giderler için “UrunMaliyetKaydiX.txt” isimli dosya oluşur. Giderlerin tamamı dağıtılamamış ise tanımlama ve veri eksikliklerinin tespit edilebilmesi için ilgili dosyanın incelenmesi gerekir.

İlgili dosya windows ta aratılarak bulunabilir. Dosya konumu aşağıdaki gibi olacaktır.

C:\Users\"Windows kullanıcı adınız"\AppData\Local\Spoon\Sandbox\Likom Gusto ERP\4.02.28.001\roaming\modified\@PROGRAMFILESX86@\Likom\GustoNet

(dosya konumu yerel bilgisayarın kullanıcı adı ve Gusto versiyon numarasına göre değişiklik gösterebilir.)

Dosya excel içerisinden aç denilerek formatlı bir şekilde görünmesi sağlanır.

urunmkaydi txt dosya inc 1

Text Import sihirbazında aktarım yapılırken ayraç olarak semicolon (noktalı virgül) seçilir.

urunmkaydi txt dosya inc 2

Excelde dağıtılamayan giderler kısmından bakıldığında

1 Nolu kısımda 12-12 12 id numaralı iş merkezinin 2.nolu kısımda 2 nolu endirek dağıtım krriteri dağıtımının yapılamadı anlaşılır.

1 nolu kısımda 12 ile ifade edilen id numarası veritabanında IsMerkeziKodu tablosundan bakılır.

2 nolu kısında 2,5,9 gibi ifade edilen id numarası veritabanında EndirekGiderHesaplari tablosundan bakılır.

3 nolu kısımda dağıtımı yapılamayan gider toplamı izlenir.