Veri Kaynakları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tanımları >

Veri Kaynakları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Veri kaynağı tanımlamak için öncelikle Likom Gusto ® uygulamasında sol üst köşedeki ikona tıklanıp genel menü ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlar menü adımı seçildikten sonra sağ tarafta bulunan Dinamik İzleme grubundan Veri Kaynakları tuşuna tıklanarak veri kaynakları ekranına ulaşılır.

pers4

                       Veri Kaynakları Tuşu                                    

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

                          Veri Kaynakları Ekranı

tog_minusVeri Kaynağı Oluşturma

Veri kaynağı oluşturmak için veri kaynakları ekranında sol altta bulunan Yeni tuşuna tıklanır. Böylece Veri Kaynağı Tanımı penceresi açılmış olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 6 - Veri Kaynağı Tanımı Penceresi

Veri kaynağı adı, başlığı, grubu, açıklama ve SQL Tanımı alanları doldurulduktan sonra Kaydet tuşuna tıklanır.

 

tog_minusVeri Kaynağını Dışa Aktarma

Önceden oluşturulmuş veri kaynağını dışa aktarmak için veri kaynakları ekranında dışa aktarılmak istenen veri kaynağı tablodan seçildikten sonra tuşuna tıklanarak seçili veri kaynağı için Veri Kaynağı Tanımı ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 7 - Veri Kaynağı Tanımı Ekranı

Açılan ekranda Export tuşuna tıklanır ve veri kaynağı istenilen konuma kaydedilir. Perspektif veri kaynakları için .lds uzantılı dosyaları kullanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 8 - Veri Kaynağı Dışa Aktarma Farklı Kaydet Penceresi

 

tog_minusVeri Kaynağını İçe Aktarma

Dışa aktarılmış veri kaynağını içe aktarmak için veri kaynakları ekranında Import tuşuna tıklanır ve içe aktarılmak istenen .lds uzantılı veri kaynağı dosyası seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 9 - Veri Kaynağını İçe Aktarma Penceresi

 

tog_minusVeri Kaynağı Düzenleme

Önceden oluşturulmuş veri kaynağını yeniden düzenlemek için öncelikle veri kaynakları ekranında yeniden düzenlenmek istenen veri kaynağı seçilir ve tuşuna tıklanarak seçili veri kaynağı için Veri Kaynağı Tanımı ekranı açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 11 - Veri Kaynağı Tanımı Ekranı

Veri kaynağı ile ilgili veri kaynağı adı dışında değiştirilmek istenen alanlar değiştirilir ve Kaydet tuşuna tıklanarak yapılan değişiklikler kaydedilir.

 

tog_minusVeri Kaynağı Silme

Veri Kaynağını Silme

Önceden oluşturulmuş veri kaynağını silmek için silinmek istenen veri kaynağı seçilir ve Sil tuşuna tıklanır. Sil tuşuna tıkladıktan sonra işlemin devamı için onay ekranı açılır. Çıkan onay ekranında Tamam tuşuna tıklanarak silme işlemi tamamlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 13 - Veri Kaynağı Silme

 

tog_minusVeri Alanları

Veri kaynağı oluşturulurken veya önceden oluşturulmuş veri kaynağı yeniden düzenlenirken sorgu sonucunda dönen alanların etiketleri isteğe göre değiştirilebilir. Bunun için veri kaynağı tanımlama ekranında SQL Tanımı alanının hemen altında bulunan Alanları Getir tuşuna tıklanarak sorgu sonucu dönen alanlar Alanlar sekmesindeki tabloda listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 14 - Veri Kaynağı Alanları

Etiketi değiştirilmek istenen alanın bulunduğu satırla “Etiketi” başlıklı kolonun kesiştiği hücreye tıklanır ve istenen etiket bu hücreye girilir.

Pers16

Şekil 15 - Veri Kaynağı Alan Etiketi Düzenleme

 

tog_minusParametreler

Hazırlanan veri kaynağı SQL sorgusu sonucu veri kaynağında dönecek olan veri, istenirse standart parametreler eklenerek, istenirse de daha sonra kullanıcı tarafından değeri belirlenecek parametreler eklenerek kısıtlanabilir. Bunun için öncelikle veri kaynağı tanımlama ekranında Parametreler sekmesi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 16 - Veri Kaynağı Parametreleri

Önceden tanımlanmış standart parametreleri kullanmak için sağ altta bulunan Standart Parametre seçim kutusundan istenilen parametre seçilir ve Sql Cümlesine Ekle tuşuna tıklanır. Böylece parametre sorguya eklenmiş olur.

Pers21

Şekil 17 - Standart Parametre

Yeni bir parametre eklemek için Yeni tuşuna tıklamak yeterlidir. Böylece parametreler tablosuna yeni bir satır eklenmiş olur.

Parametre Değeri

Açıklaması

Adı

Parametrenin sadece kendisine ait olan adıdır. Tüm parametre adları @ sembolüyle başlamak zorundadır. SQL Tanımı alanında parametre adı (@ sembolü dahil) kullanılır.

Etiketi

Kullanıcının göreceği parametre adıdır. Buraya istenilen değer girilebilir.

Açıklaması

Parametre hakkında kullanıcının göreceği detaylı açıklamadır.

Grubu

Parametrenin dahil olduğu gruptur.

Türü

Parametrenin türüdür. Parametre türü Text, Tarih, Evet/Hayır, Tam Sayı, Ondalıklı Sayı, Tanımlı Değer ve Dinamik Değer’den biri olabilir. Parametre türleri ile ilgili detaylı açıklama Tablo 2 ‘de yer almaktadır.

Varsayılan Değeri

Parametrenin kullanıcı tarafından hiçbir değişiklik yapılmazsa alacağı varsayılan değeridir.

Tablo 1 - Parametre Değerleri

SQL Tanımı alanında kullanılmamış parametreler kullanıcıya gösterilmezler.

Parametre Türü

Açıklaması

Text

Parametre değerinin string olması istenildiğinde bu tür seçilir.

Tarih

Parametre değerinin date olması istenildiğinde bu tür seçilir.

Evet/Hayır

Parametre değerinin boolean olması istenildiğinde bu tür seçilir.

Tam Sayı

Parametre değerinin integer olması istenildiğinde bu tür seçilir.

Ondalıklı Sayı

Parametre değerinin float olması istenildiğinde bu tür seçilir

Tanımlı Değer

Önceden tanımlı kaynak değer/hedef değer çiftlerinden birinin kullanıcı tarafından seçilmesi istenildiğinde bu tür seçilir.

Dinamik Değer

Önceden hazırlanmış veri kaynaklarından bir değerin kullanıcı tarafından seçilmesi istenildiğinde bu tür seçilir.

Tablo 2 - Parametre Türleri

 

Veri kaynağı tarih parametreleri tanımlarında aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan varsayılan değerler tanımlanabilmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil- 18: Veri Kaynağı Tanımı Tarih Parametreleri

 

tog_minusTanımlı Değer

Tanımlı değer parametrelerinde, kullanıcı önceden tanımlanmış değerler listesinden sadece bir eleman seçerek parametrenin değerini belirler.

Parametre türü olarak tanımlı değer seçildiğinde, seçim kutusunun sağında yeni bir ... tuşu belirir. Bu tuşa tıklandığında parametrenin içeriğinin düzenlenebildiği Parametre Tanımı - Tanımlı Değer penceresi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 19 - Parametre Tanımı - Tanımlı Değer Penceresi

Seçim değer türü seçim kutusundan text, sayı, tarih veya evet/hayır değerlerinden biri seçilir.

Ekle tuşuna tıklanarak istenilen sayıda kaynak değer/hedef değer çifleri eklenir. Kaynak değer, o seçeneğin kullanıcı tarafından seçilmesi durumunda parametrenin alacağı değerdir. Hedef değer ise o seçeneğin kullanıcıya gösterilen değeridir. Tablodaki hücrelere tıklanarak bu hücrelerdeki değerler istenildiği gibi değiştirilebilir.

Herhangi bir kaynak değer/hedef değer çifti tablodan çıkarılmak istendiğinde, tablodan ilgili satır seçilir ve Sil tuşuna tıklanır.

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Tamam tuşuna basılarak değişiklikler kaydedilir.

Vazgeç tuşuna basılması durumunda yapılan düzenlemeler iptal edilir.

 

tog_minusDinamik Değer

Dinamik değer parametrelerinde, kullanıcı sorgu sonucu elde edilen değerlerden bir tanesini seçerek parametrenin değerini belirler.

Parametre türü olarak dinamik değer seçildiğinde, seçim kutusunun sağında yeni bir ... tuşu belirir. Bu tuşa tıklandığında parametrenin içeriğinin düzenlenebildiği Parametre Tanımı - Dinamik Değer penceresi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 20 - Parametre Tanımı - Dinamik Değer Penceresi

Veri kaynağı seçim kutusundan, önceden tanımlanmış veri kaynaklarından biri seçilir. Kullanıcıya gösterilecek ve parametrenin alabileceği değerlerin tümü bu seçili veri kaynağından sağlanır.

Parametre Değeri Olacak Alan seçim kutusundan, kullanıcının herhangi bir seçim yapması durumunda parametrenin değerini belirleyecek olan alan seçilir.

Değeri Gösterilecek Alan seçim kutusundan, kullanıcının herhangi bir seçim yapması durumunda, ilgili seçim kutusunda gösterilecek değeri belirleyecek olan alan seçilir.

Değer türü seçim kutusundan text, sayı, tarih veya evet/hayır değerlerinden biri seçilir.

Varsayılan değer alanına, kullanıcının herhangi bir seçim yapmaması durumunda parametrenin alacağı varsayılan değer girilir.

Listede Gösterilecek Alanlar tablosundan, kullanıcı ilgili seçim kutusuna tıkladığında açılan listede değeri gösterilecek olan alanlar seçilir.