Web Servisler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > İleri Düzey Tanımlar ve Yazılım Kodları >

Web Servisler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Web Servis Nedir?


Web servisleri Haziran 2000′de ortaya çıkan bir çok yazılım firması tarafından yoğun bir destek bulan bir modeldir. Web servisleri açık internet standartlarına dayanır. Henüz gelişme ve olgunlaşma aşamasında olan bu modelle ilgili olarak bu aşamada ortaya çıkan ve kullanılan çekirdek standartlar SOAP, WSDL ve UDDI’dır.

XML'in özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 

•Web Servisler uygulama bileşenidir

•Web Servisler açık protokolleri(open protocols) kullanarak haberleşir.

•Web Servisler kendi kendine yetebilen ve kendinden tanımlıdırlar.

•Web Servisler UDDI kullanılarak keşfedilebilir.

•Web Servisler diğer uygulamalar tarafından kullanılabilir.

•Web Servisler XML temeline dayanır yani XML tabanlı bir teknolojidir.

 

Web servisler ile diğer programlama dilleri veya diğer platformlardan xml ile erişilebilir. Bu sayede web servisler için platformdan ve programlama dilinden bağımsız olarak çalışırlar diyebiliriz. Web servis temel platform elementleri aşağıdaki gibidir.

 

•SOAP (Simple Object Access Protocol)

•UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

•WSDL (Web Services Description Language)

 

Olay Yönetimi'nde web servisleri kullanmak için zorunlu olmasa da detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Olay Yönetimi'nde Web Servis'leri kullanmak için ilk olarak Web Servis tanımlarına kullanılacak web servis tanımı eklenmelidir. Ardından Yazılım Kodları aracılığı ile web servisin methotlarını çağırmak yeterli olacaktır. Başka bir deyişle servis'in linki ve temel düzeyde c# bilgisi Web servislerini kullanmak için yeterlidir.