Xml Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları >

Xml Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

tog_minusXml (Extensible Markup Language) Nedir ?

 

Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C(World Wide Web Consortium - Dünya Çapında Ağ Birliği ) tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.

XML dokumanları ağaç veri yapısında olurlar. Bağımsız düğümler yapıyı oluştururken, içerik ya düğümün özelliği olarak ya da iki düğüm arasında gösterilir . Yapıyla ilgili ayrıntılar DTD (Document Type Definition) yada XML Schema adı verilen harici dokümanlar ile tanımlanır. Olay Yönetimi, XML Schema dökümanını desteklemektedir. XML Schema dosyaları (.xsd) uzantılı xml tabanlı bir dökümandır. Döküman, XML kurallarını barındırmaktadır. Eğer XML dökümanı var fakat xsd dökümanı yoksa Olay Yönetimi mevcut xml dosyasından xsd dosyasını da çıkarabilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcının teknik olarak bilgisinin yüksek olması gerekmemektedir.

 

Bu kısımda XML ile ilgili teknik bilgiler verilmektedir.  İstenirse bu bölüm atlanarak XML Eylemi ile Dosya Oluşturma kısmına geçilebilir.

 

XML dökümanları yardımı ile  verilerinizi saklayabilir veya  bir başka sistemin veri girdisini oluşturabilirsiniz. Örneğin bayilerinizin siparişlerinin fatura

bilgilerini e-posta yoluyla bayilerinize gönderebilirsiniz.  Bayiler kullandıkları diğer bir yazılıma girdi olarak bu dökümanları kullanabilirler.

 

Xml dosyalarının  formatı metindir. Herhangi bir kullanıcı notepad gibi bir uygulama ile XML dosyasını açıp rahatlıkla içeriğini okuyabilir. Formatının metin

olması sayesinde farklı sistemler arasında veri aktarımına uygun bir yapısı vardır. Sistemler sadece XML dosyasının  sözdizimsel doğruluğu ile ilgilenmektedir. (veri tipi doğrulaması için DTD veya xsd kullanırlar). Verinin fiziksel olarak nasıl tutulduğu ile ilgilenmezler.

Örnek bir Xml dosyası ve örneğin şema dosyası tabloda verilmiştir.

 

XML Dosyası

XML Shema Dosyası

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<!--Xml versiyonu-->

<Kullanicilar>

<!--Kullanıcı Listesi-->

<Kullanici id="1">

<adi>Kullanıcının Adı</adi>

<soyadi>Soyadı</soyadi>

<eposta>info@likom.com.tr</eposta>

<tcKimlik>1111111111</tcKimlik>

<YetkiGrupları>

  <yetkiGrubu>

  <yetkiGrubuId>1</yetkiGrubuId>

  <adi>Bilgi İşlem</adi>

  </yetkiGrubu>

  <yetkiGrubu>

    <yetkiGrubuId>2</yetkiGrubuId>

    <adi>Yetkili</adi>

  </yetkiGrubu>

</YetkiGrupları>

</Kullanici>

<Kullanici id="1">

 ....

</Kullanici>

</Kullanicilar>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="Kullanicilar">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Kullanici">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element name="adi" type="xs:string" />

            <xs:element name="soyadi" type="xs:string" />

            <xs:element name="eposta" type="xs:string" />

            <xs:element name="tcKimlik" type="xs:unsignedInt" />

            <xs:element name="YetkiGrupları">

              <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                  <xs:element maxOccurs="unbounded" name="yetkiGrubu">

                    <xs:complexType>

                      <xs:sequence>

                        <xs:element name="yetkiGrubuId" type="xs:unsignedByte" />

                        <xs:element name="adi" type="xs:string" />

                      </xs:sequence>

                    </xs:complexType>

                  </xs:element>

                </xs:sequence>

              </xs:complexType>

            </xs:element>

          </xs:sequence>

          <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />

        </xs:complexType>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

 

XML dosyasında Kullanıcılar listelenmektedir. Her kullanıcının bir id(benzersiz numara ),adı soyadı, e-posta ve TC Kimlik numarası bilgileri vardır. Kullanıcnın yetki gruplarını belirtmek için de YetkiGrupları listesi bulunmaktadır. Her yetki grubunun da bir id değeri ve adı bulunmaktadır. XML Schema dosyası, örnek olarak verilen xml dökümanının yapısını vermektedir. Olay Yönetimi, şema dosyasını kullanmaktadır. XML eylemini kullanarak dosya oluşturmak için şema dosyasındaki düğümleri ve anlamlarını anlamak zorunda değilsiniz. Eğer elinizde XML dökümanı varsa şema dosyasını Olay Yönetimi sizin için oluşturacaktır.  Xml Schema dosyasının grafiksel görünümü aşağıdaki gibidir.

XML Shema Dosyası

XML Shema Dosyası

 

XML söz diziminin kurallarını özetlemek gerekirse:

 

tog_minusXML Dosyası Sözdizim Kuralları

 

XML elamanları düğümlerden oluşur. Ve düğüm isimleri '<', '>' karakterleri içersinde yazılır.

Düğümler <DüğümAdı> şeklinde başlar. </DüğümAdı> şeklinde sonlandırılır.

Her düğüm mutlaka sonlandırılmalıdır.

XML dökümanı tek bir tane ana düğüme sahiptir. (Örnekte Kullanicilar düğümüdür. ) Bu düğümün bulunması zorunludur.

XML küçük-büyük har duyarlılığına sahiptir. Kullanicilar ile kullanicilar aynı değildir.

XML düğüm özellikleri (Örneğimizde id) değerlerinin iki tarafına ' " ' karakteri yerleştirilmelidir.

Bazı karekterlerin XML'de özel bir anlamı vardır. Örneğin '<' karakterinin XML dosyası içerisinde değer kısmında kullanılması hataya sebeb olacaktır.  Bu karakter yerine '&lt' dizisi kullanılmalıdır. Bu işlemi de Olay Yönetimi sizin için yapacaktır.

 

<mesaj> Değer < 5000 olanlar </mesaj>

Hatalı Kullanım

<mesaj> Değer &lt 5000 olanlar </mesaj>

Doğru kullanım

Girdi olarak kullanılan ve Değiştirilmesi gereken karakterler listesi:

Karakter

XML de kullanımı

İngilizce Karşılığı

<

&lt;

less than

>

&gt;

greater than

&

&amp;

ampersand

'

&apos;

apostrophe

"

&quot;

quotation mark

 

 

tog_minusXML Eylemi ile Dosya Oluşturma

XML eylemi oluşturma işleminde XML Oluşturma Sihirbazı size yardımcı olacaktır. Sihirbazın ilk sayfasında sihirbazın adımlarını belirtilmektedir.

XML Oluşturma Sihirbazı İlk Sayfası

XML Oluşturma Sihirbazı İlk Sayfası