E-posta Hazırlama Tipi Seçimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

E-posta Hazırlama Tipi Seçimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu sayfada e-posta tipi seçilmelidir. "OY standart şablonlarından birini kullanmak istiyorum." seçeneği ile standart şablonlar kullanılabilir. Standart şablonun görünüm özellikleri Genel Özellikler sayfasında belirlenmektedir. "E-posta görünümünü kendim düzenlemek istiyorum." seçeneği seçildiğinde e-posta görünümü E-posta Şablonu Oluşturma sayfasındaki kelime işlemci ile düzenlenmektedir.

E-posta Tipi Seçim Ekranı

E-posta Tipi Seçim Ekranı