E-posta Tanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

E-posta Tanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-posta Tanımı sayfasında tanıma bir isim verebilir, açıklama kısmına eyleme ilişkin bir açıklama belirtebilirsiniz. Bu alanlar kullanıcının eylem tanımlarını takip edebilmesi içindir. Eylemin çalışması için gerekli değildir.

 

Genel Tanım Ekranı

Genel Tanım Ekranı