Yahoo Kullanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Ayarlar > SMTP Ayarları >

Yahoo Kullanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-posta gönderiminde gmail sunucusu kullanılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi belirlenmelidir. Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri gönderim yapılacak gmail hesabının verileri olmalıdır.

 

Yahoo sunucusu SMTP Ayarları

Yahoo sunucusu SMTP Ayarları